Tjenestebeskrivelse for personlig assistanse, praktisk bistand (hjemmehjelp) og opplæring i dagliglivets gjøremål, HO felles

Sist oppdatert: 19.3.2019Godkjent: Sys, Superbruker helse og omsorg 6
447751 kB
fil.php?bin=1925&v=760&fn=Tjenestebeskrivelse praktisk bistand.pdf

Publisert med Compilo Public Portal